خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
شبیه سازی بار رسوب معلق روزانه در برخی حوضه های هیدرولوژیکی منتخب با استفاده از روش های هوشمندجلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : شبیه­ سازی بار رسوب معلق روزانه در برخی حوضه ­های هیدرولوژیکی منتخب با استفاده از روش­های هوشمند

ارائه کننده : عادله علی جانپور شلمانی

دانشجوی رشته (گرایش) :علوم و مهندسی خاک- فیزیک و حفاظت خاک

استاتید راهنما : دکتر علی­رضا واعظی، محمودرضا طباطبایی                                                      

روز : سه­شنبه    مورخ : 26/06/1398           ساعت :    11       مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 

                                          تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 09-06-1398

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

جلسه دفاع از رساله دکتری

شبیه سازی بار رسوب معلق روزانه در برخی حوضه های هیدرولوژیکی منتخب با استفاده از روش های هوشمند (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

تاثیر نوع کاربری اراضی و عمق خاک بر شاخص¬های کیفیت، اجزای کربن آلی و برخی فعالیت¬های آنزیمی خاک (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

انتقال ژن cry1a105 به گوجه‌فرنگی به ‌منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis sp (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به کاربرد براسینواستروئید در شرایط آبیاری مطلوب (09-06-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران و نخستین جشنواره دانش آموزی خاک