خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
تاثیر نوع کاربری اراضی و عمق خاک بر شاخص¬های کیفیت، اجزای کربن آلی و برخی فعالیت¬های آنزیمی خاکجلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تاثیر نوع کاربری اراضی و عمق خاک بر شاخص­های کیفیت، اجزای کربن آلی و برخی فعالیت­های آنزیمی خاک

 

ارائه کننده : زهرا وارسته خانلری

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم خاک- گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک

استاد راهنما : دکتر احمد گلچین                                        

استاد مشاور : دکتر سید عبدالله موسوی کوپر- دکتر پریسا علمداری                                   

روز : چهارشنبه     مورخ :   13/6/98          ساعت :    13-11       مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

                                          تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 09-06-1398

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

جلسه دفاع از رساله دکتری

شبیه سازی بار رسوب معلق روزانه در برخی حوضه های هیدرولوژیکی منتخب با استفاده از روش های هوشمند (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

تاثیر نوع کاربری اراضی و عمق خاک بر شاخص¬های کیفیت، اجزای کربن آلی و برخی فعالیت¬های آنزیمی خاک (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

انتقال ژن cry1a105 به گوجه‌فرنگی به ‌منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis sp (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به کاربرد براسینواستروئید در شرایط آبیاری مطلوب (09-06-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران و نخستین جشنواره دانش آموزی خاک