خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
بررسی پاسخ اکوفیزیولوژیکی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) به برهمکنش هورمون آبسیزیک اسید با دما و تنش خشکجلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان: بررسی پاسخ اکوفیزیولوژیکی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) به برهمکنش هورمون آبسیزیک اسید با دما و تنش خشکی

 

ارائه کننده: وحیده خالق نژاد

دانشجوی رشته (گرایش): زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی)

استاد راهنما: دکتر علیرضا یوسفی                                               

استاد مشاور: دکتر افشین توکلی – دکتر بهمن فرجمند                                     

روز: سه شنبه     مورخ: 12/6/98     ساعت: 14-12     مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده جدید کشاورزی

 

                                          تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 09-06-1398

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

جلسه دفاع از رساله دکتری

شبیه سازی بار رسوب معلق روزانه در برخی حوضه های هیدرولوژیکی منتخب با استفاده از روش های هوشمند (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

تاثیر نوع کاربری اراضی و عمق خاک بر شاخص¬های کیفیت، اجزای کربن آلی و برخی فعالیت¬های آنزیمی خاک (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

انتقال ژن cry1a105 به گوجه‌فرنگی به ‌منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis sp (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به کاربرد براسینواستروئید در شرایط آبیاری مطلوب (09-06-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران و نخستین جشنواره دانش آموزی خاک