خانه  :: اساتید  :: اخبار

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز
در خصوص تسویه شهریه«اطلاعیه»

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع دانشجـویان محترم می رساند نسبت به تسویه حساب بـدهی شهریه تحصیلی اقدام نموده وبرای انتخاب واحد نیمسال جدید شهریه ثابت آنراقبل ازشـروع زمان انتخاب واحدپرداخت نمایند. بدیهی است انتخاب واحد منوط به تسویه حساب بدهی ترم گذشته و پرداخت شهریه ثابت می باشد.

تذکر مهم :پرداخت شهریه بصورت اینترنتی می باشد، لذا از پرداخت حضوری و ارائه رسید بانکی جدا خوداری فرمایید. 

«امورمالی دوره های شبانه ونیمه حضوری»


ارسال شده در مورخه: 02-06-1398

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز

در خصوص تسویه شهریه - اعلام دوم (08-11-1398)

   

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز

در خصوص تسویه شهریه (30-10-1398)

   

آگهی جذب نیروی انسانی در سازمان انرژی اتمی ایران

با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری (06-09-1398)

   

قابل توجه اعضا محترم هیات علمی و غیر هیات علمی

در خصوص بازنشستگی در سال 99 (مهلت اعلام تا 9 آذرماه 1398) (04-09-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

مصوبات کمیته ترافیک دانشگاه درخصوص توسعه پیاده‌راه مرکزی