خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه انتخاب کارمند نمونه
به همراه شیوه نامهاطلاعیه انتخاب کارمند نمونه

در راستای پاسداشت خدمات و تلاش های کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه و با توجه به نقش مهم و کلیدی این همکاران ارجمند در تحقق اهداف دانشگاه ، شیوه نامه انتخاب کارمند نمونه به کلیه واحدها ارسال گردید .

مهلت ارسال مدارک به دبیر کمیته هر واحد آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 15/05/98 خواهد بود.

انتخاب کارمند نمونه در این 

شیوه نامه ( اینجا کلیک کنید)

به دو روش زیر انجام خواهد شد :

  1. روش اول – در این روش کلیه کارمندان می توانند با تکمیل فرم شماره 1 در فرایند بررسی انتخاب قرار گیرند .
  2. روش دوم – در این روش کلیه کارمندان با معرفی همکاران دیگر و یا روسای واحد ها با تکمیل فرم شماره 2 می توانند در فرایند بررسی و انتخاب قرار گیرند .

ارسال شده در مورخه: 13-05-1398

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

علت قطعی های برق روز پنجشنبه 10 مرداد

به علت عبور محموله ترافیکی در جاده بوده است (12-05-1398)

   

برگشت به روال عادی ساعت کاری دانشگاه

از ]چهارشنبه 19تیرماه (18-04-1398)

   

انسداد معبر سواره مقابل دانشکده علوم اجتماعی تا دانشکده کشاورزی جدید

پیرو مصوبات جلسه مورخ 98/3/8 کمیته ترافیک پیاده و سواره (02-04-1398)

   

قابل توجه همکاران محترم غیر هیات علمی

به بررسـی کـارکرد شش ماهه دوم سال 1397 و رفـع کسرکار ها در نرم افزار جدید (29-03-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

قابل توجه همکاران محترم غیر هیات علمی