خانه  :: اساتید  :: اخبار

تقدیر و تشکر از زحمات صادقانه و بیدریغ آقای بهروز قدیمی
به بهانه سالروز تولد پنجاه سالگی ایشان در دفتر طرحهای عمرانیجهت تقدیر و تشکر از زحمات صادقانه و بیدریغ آقای بهروز قدیمی،

دورهمی کوچکی به بهانه سالروز تولد پنجاه سالگی ایشان در دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه برگزار شد.

برای این همکار صدیق دانشگاه و خانواده محترمشان آرزوی سلامتی و شادکامی داریم.

مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه

---------------------------------------------------------------------------------------------


ارسال شده در مورخه: 09-05-1398