خانه  :: اساتید  :: اخبار

تفاهم نامه میان سه دانشگاه
تفاهم نامه همکاری های علمی بین المللی میان دانشگاه زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه تحصیلات تکمیلیتفاهم نامه همکاری های علمی بین المللی میان دانشگاه زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی

در راستای هم افزایی و هماهنگی فعالیت های علمی بین المللی، در نشستی با حضور روسا و مدیران همکاری های علمی بین المللی سه دانشگاه استان زنجان، تفاهم نامه همکاری های علمی بین المللی مشترک توسط روسای آنها روز سه شنبه 1 مرداد 1398 امضا گردید. به موجب این تفاهم نامه سه جانبه، دانشگاه زنجان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان و دانشگاه علوم پزشکی زنجان همکاری های علمی بین المللی خود را در زمینه برگزاری رویدادهای بین المللی، پژوهش های بین المللی، نمایشگاه ها، مدارس تابستانه و دیگر کنش های آموزشی و پژوهشی بین المللی مشترک گسترش می دهند.


ارسال شده در مورخه: 09-05-1398