خانه  :: اساتید  :: اخبار

عضویت دانشگاه زنجان در مجمع دانش کشاورزی خانوادگی
همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد ( فائو ) گسترش یافتگسترش همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه زنجان در زمینه نظام دانش و نوآوری کشاورزی، توسعه پایدار کشاورزی و موضوعات زیست محیطی با سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) و عضویت دانشگاه زنجان در مجمع دانش کشاورزی خانوادگی

 

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، پیرو بازدید دکتر اسماعیل کرمی دهکردی، مدیر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه زنجان از سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) در کشور ایتالیا در ماه ژوئن 2019، بر همکاریهای علمی بین المللی این دانشگاه با بخش های مرتبط با ترویج کشاورزی، نظام های دانش و نواوری کشاورزی، کشاورزی خانوادگی، مدیریت آب و خاک، تنوع زیستی و منابع طبیعی آن سازمان تاکید گردید. وی دیداری نیز با دکتر محمد حسین عمادی، سفیر و نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان داشت که طی آن چگونگی همکاری ها در آینده بررسی و مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین دانشگاه زنجان به عنوان یکی از موسسات علمی مهم کشور در بخش کشاورزی، روستایی و منابع طبیعی، به عضویت مجمع دانش کشاورزی خانوادگی (Family Farming Knowledge Platform) مطرح گردید.

با توجه به اهمیت کشاورزی خانوادگی در امنیت غذایی، میراث های معنوی کشاورزی بشر، و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، همچنین به منظور تقویت نظام های کشاورزی خانوادگی در دنیا، سازمان ملل دهه ی 2029-2019 را به عنوان دهه کشاورزی خانوادگی نام نهاده است. در این زمینه مجمع دانش کشاورزی خانوادگی به منظورجمع آوری و تبادل نظر اطلاعات در مورد کشاورزی خانوادگی، از جمله قوانین و مقررات، سیاست ها، برنامه ها، تجارب موفق، آمارها، پژوهش ها، مقالات و دیگر مطالب منتشر شده در سراسر دنیا ایجاد شده است.

http://www.fao.org/family-farming/network/detail/en/c/177589

http://www.fao.org/family-farming/background/en/

http://www.fao.org/family-farming/decade/en

دانشگاه زنجان نیز از سال جاری به عنوان کانون آرمان توسعه پایدار 15 از سوی بخش آکادمیک سازمان ملل انتخاب گردیده است.


ارسال شده در مورخه: 22-04-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفتر همکاریهای علمی بین المللی

آزمون آزمایشی IELTS

آزمون آزمایشی IELTS (01-08-1398)

   

آزمون آزمایشی IELTS

آزمون آزمایشی (09-07-1398)

   

تفاهم نامه میان سه دانشگاه

تفاهم نامه همکاری های علمی بین المللی میان دانشگاه زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی (09-05-1398)

   

گسترش همکاری های علمی بین المللی با کشور سوییس

گسترش همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کشور سوییس (02-05-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر همکاریهای علمی بین المللی

تور زنجان گردی دانشجویان غیرایرانی