خانه  :: اساتید  :: اخبار

ارائه غذا در ایام تابستان برای دانشگاهیان گرامی
سلف کارکنان بصورت ویژه آماده ارائه غذا برای دانشگاهیان گرامی(اساتید، کارکنان و دانشجویان) می باشدحسب توافق نامه بعمل آمده فی ما بین اداره تغذیه و پیمانکار سلف کارکنان مقرر گردید غذا بشرح جدول ذیل برای همکاران و دانشجویان گرامی در ایام تابستان ( ازمورخه 98/4/10 الی 98/6/15) و با قیمت جدول ذیل ارائه می‌گردد.

ایام هفته

غذای نوع یک

قیمت (ريال)

غذای نوع دو

قیمت (ريال)

شنبه

چلوکباب کوبیده با گوجه

65/000

ماکارونی

60/000

یک شنبه

چلو جوجه کباب

65/000

چلو خورشت قیمه

60/000

دوشنبه

زرشک پلو با مرغ

70/000

عدس پلو

45/000

سه شنبه

چلو خورشت قورمه سبزی

60/000

استانبولی پلو

55/000

چهارشنبه

خوراک مرغ با قارچ

70/000

چلوکباب کوبیده با گوجه

65/000

 

 

توضیح اینکه:

1- غذا بصورت پیش فروش بوده وفقط برا ی افرادیکه از قبل فیش غذا تهیه نموده اند ارائه خواهد شد.

2- زمان فروش ژتون از ساعت 9 الی 11 صبح در سلف سرویس کارکنان خواهد بود.

3- استثنائاً هفته اول ژتون کاغذی در زمان توزیع غذا نیز بفروش خواهد رسید.

4- غذای سلف کارکنان طبق روال و برنامه گذشته همچنان برقرار خواهد بود.

                                                                                                                  اداره تغذیه دانشگاه


ارسال شده در مورخه: 09-04-1398