خانه  :: اساتید  :: اخبار

رتبه شاخص تاثیر دانشگاه زنجان در آرمان های توسعه پایدار
رتبه شاخص تاثیر دانشگاه زنجان در آرمان های توسعه پایداررتبه شاخص تاثیر دانشگاه زنجان در آرمان های توسعه پایدار

در نخستين رتبه بندي "اثرگذاري" موسسه تايمز (University Impact Ranking) از 460 دانشگاه دنیا، دانشگاه زنجان رتبه 301+ را بدست آورد. در این رتبه بندی 12 دانشگاه کشور وارد گردیدند و دانشگاه علوم پزشکی ایران در رتبه ۴۴، سه دانشگاه دیگر در رتبه ۲۰۱ تا ۳۰۰ و ۸ دانشگاه دیگر کشور باهم در رتبه ۳۰۱ به بالا رتبه بندی شدند. اين رتبه بندي بر اساس آمار 2017 دانشگاهها به ارزيابي اثرگذاري اجتماعي و اقتصادي دانشگاهها در تحقق آرمان های توسعه پايدار سازمان ملل متحد مي پردازد. اين رتبه بندی از بین 17 آرمان، 11 آرمان را مورد ارزیابی قرار داد و هر دانشگاه بر اساس سه آرمان از این 11 آرمان امتیازبندی و رتبه بندی می شود. رتبه ي اثرگذاري دانشگاه زنجان در بیشتر زمینه ها به شرح زیر در رتبه 101 تا 200 قرار گرفت:

شماره

آرمان توسعه پایدار

 

Sustainable Development Goal

SDG Number

آرمان 3

سلامتي

301+

Good Health and Wellbeing 

3

آرمان 4

آموزش با كيفيت

201–300

Quality Education 

4

آرمان 5

عدالت جنسيتي

101–200

Gender Equality 

5

آرمان 8

اشتغال مناسب و رشد اقتصادي

101–200

Decent Work and Economic Growth 

8

آرمان 9

صنعت، نوآوري و زيرساخت

101–200

Industry, Innovation and Infrastructure 

9

آرمان 10

كاهش نابرابري

101–200

Reduced Inequalities 

10

آرمان 11

شهرها و جوامع پايدار

101–200

Sustainable Cities and Communities 

11

آرمان 12

توليد و مصرف مسئولانه

101–200

Responsible Consumption and Production

12

آرمان 13

عملكرد در خصوص كنترل اقليم

201+

Climate Action 

13

آرمان 16

صلح، عدالت، و قدرت موسسه

101–200

Peace, Justice and Strong Institutions 

16

آرمان 17

شراكت در تحقق اهداف توسعه

301+

Partnership for the Goals

17

 

 


ارسال شده در مورخه: 21-02-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفتر همکاریهای علمی بین المللی

آزمون آزمایشی IELTS

آزمون آزمایشی (09-07-1398)

   

تفاهم نامه میان سه دانشگاه

تفاهم نامه همکاری های علمی بین المللی میان دانشگاه زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی (09-05-1398)

   

گسترش همکاری های علمی بین المللی با کشور سوییس

گسترش همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کشور سوییس (02-05-1398)

   

همکاری های علمی بین المللی با اتحادیه اروپا و ایتالیا

گسترش همکاری های علمی بین المللی با اتحادیه اروپا و ایتالیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی (25-04-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر همکاریهای علمی بین المللی

تور زنجان گردی دانشجویان غیرایرانی