خانه  :: اساتید  :: اخبار

رونمایی از سالنامه آماری
سالنامه آماری سایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راه اندازی شدآمار و اطلاعات مبنای اندیشه و برنامه ریزی صحیح است

با استعانت از حضرت حق، سالنامه آماری دانشگاه به منظور شفافیت اطلاعات، سهولت دسترسی و تعریف واحد از آمارها و شاخص ها تهیه شده است. جداول آماری سالنامه، در قالب فایل های اکسل و با نمودارهای پویا قابل مشاهده است.

از مخاطبین و بهره برداران محترم تقاضا داریم در جهت افزایش دقت و تکمیل شدن آمارهای موجود، موارد احتمالی نقص یا آمارهای مهم و قابل ارائه در سالنامه را یادآوری نمایند. ضمنا از کلیه همکارانی که در تهیه این سالنامه ما را یاری نموده اند سپاسگزاریم.   

تلفن داخلی: 2689   نبوی

لینک دسترسی به سالنامه آماری 

                                                                                                               مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت


ارسال شده در مورخه: 17-02-1398