خانه  :: اساتید  :: اخبار

کلاس آمادگی آزمون MSRT
مرکز آموزش­های آزاد دانشگاه زنجان با همکاری آکادمی زبان انگلیسی اکسیر برگزار می کند: کلاس آمادگی آزمون MSRTمرکز آموزش­های آزاد دانشگاه زنجان با همکاری آکادمی زبان انگلیسی اکسیر برگزار می کند:

کلاس آمادگی آزمون MSRT

«ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی»

مدرسین:

آقای دکتر آل یاسین - آقای دکتر مهدی نصیری- آقای فرهاد مردانه

مدت دوره 15 جلسه

زمان شروع دوره دوشنبه 23/02/1398

ساعت: 12 الی 30/13

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

  1. کپی کارت ملی
  2. کپی کارت دانشجویی (مخصوص دانشجویان دانشگاه زنجان)
  3. فیش واریزی شهریه دوره

(شهریه دوره برای دانشجویان دانشگاه زنجان 750000 ریال سایر شرکت کنندگان 1500000ریال است)

مبلغ شهریه به حساب شماره 090100004001086203022470 IR نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی با شناسه پرداخت  395086268126300000000000000005  واریز گردد.

تذکر: مبالغ واریزی به هیچ وجه قابل استرداد نیست

جهت تکمیل ثبت نام مدارک خواسته شده به آقای شامی ساختمان مرکزی آموزش کل تحویل نمایید.

تلفن تماس:33052798


ارسال شده در مورخه: 16-02-1398