خانه  :: اساتید  :: اخبار

آزمون جامع گروه فیزیک
28 و 29 اردی بهشت، مهلت تکمیل و تحویل فرم مربوطه به دفتر گروه تا 22 اردی بهشت



متقاضیان محترم فرم مربوطه را تکمیل کرده و تا 22 اردی بهشت به دفتر گروه ارائه نمایند.

 


ارسال شده در مورخه: 14-02-1398