خانه  :: اساتید  :: اخبار

انجمن علمی دانشجویی ریاضی دانشگاه زنجان برگزار می کند؛
بزرگداشت حکیم عمر خیام(روز ملی ریاضیات) و دکتر مریم میرزاخانی
ارسال شده در مورخه: 09-02-1398