خانه  :: اساتید  :: اخبار

دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی
چهارشنبه 11 اردیبهشت 98آقای وحید گودرزی یکی از دانشجویان فارغ التحصیل رشته صنایع غذایی دانشگاه زنجان در مقطع ارشد به مرحله نهایی این جشنواره راه یافتند.


ارسال شده در مورخه: 03-02-1398