خانه  :: اساتید  :: اخبار

کتاب سازه های دریایی پیشرفته
منتشر گردیدکتاب سازه های دریایی پیشرفته توسط آقای دکتر سعید عباسی از اساتید گروه عمران منتشر گردید. کسانی که مایل به تهیه کتاب می باشند می توانند به جهاددانشگاهی روبروی سلف مرکزی مراجعه فرمایند.


ارسال شده در مورخه: 03-02-1398