خانه  :: اساتید  :: اخبار

تبریک به جناب آقای حمید خطیبی
به مناسبت بازنشسته شدن ایشانبسمه تعالی

همکار ارجمند جناب آقای حمید خطیبی

چه غرورآفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری، بیش از سی سال از بهترین سال های عمر خود را در سنگر خدمت گذراندند و درجهت تحقق اهداف دانشگاه، خالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند و با پذیرش مسئولیت و با توکل به ایزد منان در کنار سایر همکاران خود صادقانه خدمت کردند و اینک با کوله باری از تجربه سنگر را به دیگران می سپارند.
اکنون که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید، شایسته است از زحمات بی دریغ، مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه جنابعالی در طول مدت خدمت تشکر و قدردانی نموده، توفیق روزافزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه احدیت مسئلت نمائیم.
امید است در پرتو عنایات حق همواره در کلیه شئون زندگی موفق ومؤید باشید.

************************************************************

مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه


ارسال شده در مورخه: 02-02-1398