خانه  :: اساتید  :: اخبار

انجمن علمی فلسفه با همکاری انجمن علمی ادبیات فارسی برگزار می کند؛
به مناسبت بزرگداشت سعدی سمینار :فقر و غنا در اندیشه سعدیانجمن علمی  فلسفه با همکاری انجمن علمی ادبیات فارسی برگزار می کند؛
موضوع سمینار :فقر و غنا در اندیشه سعدی
با حضور دکتر محسن جاهد و دکتر امیر مومنی
زمان:سه شنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۲_۱۳:۳۰
مکان:دانشکده انسانی سالن شریعتی


ارسال شده در مورخه: 28-01-1398