خانه  :: اساتید  :: اخبار

استقبال از فعالیت‌های کانونها و تشکل‌ها
استقبال معاونت دانشجویی از فعالیت‌های کانونها و تشکل‌ها ی دانشجویی در خوابگاه‌هاپیرو جلسه اسفند ماه سال 97 با   پیرو جلسه اسفند ماه سال 97 با کانون‌ها و تشکل‌های دانشجویی و هماهنگی‌های بعمل آمده با معاونت محترم فرهنگی دانشگاه، این حوزه از کلیه فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه تشکل‌ها و کانونها در خوابگاه‌ها استقبال می‌نماید. دبیران محترم تشکل‌ها و کانونها جهت اجرای برنامه‌های پیشنهادی خود می‌توانند با مدیریت دانشجویی هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند.

ضمناً مسئولیت هماهنگی و اخذ تاییدیه اجرای برنامه‌ها از معاونت فرهنگی یا معاونت دانشجویی خواهد بود.

                                                                                                                                           معاونت دانشجویی


ارسال شده در مورخه: 24-01-1398

آخرين اخبار با موضوع: اداره خوابگاهها

اعلام نتایج انتخابات شورای صنفی

اعلام نتایج انتخابات شورای صنفی دانشجویان سال 1398 (31-02-1398)

   

انتخابات مرحله دوم شورای صنفی

انتخابات مرحله دوم شورای صنفی دانشجویان در سال 98 (25-02-1398)

   

انتخاب اینترنتی خوابگاه

انتخاب اینترنتی خوابگاه برای نیمسال اول 99-98 (24-02-1398)

   

اعلام نتایج انتخابات شورای صنفی دانشجویان

اعلام نتایج انتخابات شورای صنفی و رفاهی دانشجویان سال 98 (23-02-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اداره خوابگاهها

انتخاب اینترنتی خوابگاه