خانه  :: اساتید  :: اخبار

استقبال از فعالیت‌های کانونها و تشکل‌ها
استقبال معاونت دانشجویی از فعالیت‌های کانونها و تشکل‌ها ی دانشجویی در خوابگاه‌هاپیرو جلسه اسفند ماه سال 97 با   پیرو جلسه اسفند ماه سال 97 با کانون‌ها و تشکل‌های دانشجویی و هماهنگی‌های بعمل آمده با معاونت محترم فرهنگی دانشگاه، این حوزه از کلیه فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه تشکل‌ها و کانونها در خوابگاه‌ها استقبال می‌نماید. دبیران محترم تشکل‌ها و کانونها جهت اجرای برنامه‌های پیشنهادی خود می‌توانند با مدیریت دانشجویی هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند.

ضمناً مسئولیت هماهنگی و اخذ تاییدیه اجرای برنامه‌ها از معاونت فرهنگی یا معاونت دانشجویی خواهد بود.

                                                                                                                                           معاونت دانشجویی


ارسال شده در مورخه: 24-01-1398

آخرين اخبار با موضوع: اداره خوابگاهها

انتخاب اینترنتی خوابگاه

قابل نوجه دانشجویان محترم ساکن در خوابگاههای دولتی و غیر دولتی در خصوص انتخاب اتاق برای نیمسال دوم 98-97

   

قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاههای غیر دولتی

شرایط واگذاری خوابگاه دولتی برای دانشجویان ساکن در خوابگاههای غیر دولتی در نیمسال دوم 98-97

   

دور دوم انتخابات شورای صنفی و رفاهی

اعلام اسامی کاندیداهای تائید شده دور دوم شورای صنفی خوابگاههای پسران و دختران و قوانین و مقررات تبلیغات

   

پرداخت اجاره بهاء خوابگاه

دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان در خصوص پرداخت اجاره بهاء خوابگاه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اداره خوابگاهها

انتخاب اینترنتی خوابگاه