خانه  :: اساتید  :: اخبار

جنگ و محیط زیست
آسیب های جنگ بر محیط زیست
ارسال شده در مورخه: 22-12-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفتر همکاریهای علمی بین المللی

کارگاه بین المللی با حضور استاد دانشگاه برادفورد انگلستان

کارگاه بین المللی با حضور آقای دکتر فرشید صفات استاد دانشگاه برادفورد انگلستان، متخصص مهندسی بافت ودرمان سرطان (20-03-1398)

   

استاد دانشگاه زنجان در بازگشایی آزمایشگاه دانشگاه مونتان اتریش

دعوت از آقای دکتر عظیم زاده، استاد دانشگاه زنجان برای حضور در آیین بازگشایی آزمایشگاه در دانشگاه مونتان اتریش (30-02-1398)

   

تور زنجان گردی دانشجویان غیرایرانی

بازدید دانشجویان غیرایرانی از موزه ها و مناطق دیدنی زنجان (28-02-1398)

   

رتبه شاخص تاثیر دانشگاه زنجان در آرمان های توسعه پایدار

رتبه شاخص تاثیر دانشگاه زنجان در آرمان های توسعه پایدار (21-02-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر همکاریهای علمی بین المللی

تور زنجان گردی دانشجویان غیرایرانی