خانه  :: اساتید  :: اخبار

انبارگردانی پایان سال 97
فرصت تحویل و تحول کالابسمه تعالی

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند،

به منظور انبارگردانی پایان سال جاری

امکان تحویل و تحول کالا در واحد انبار

تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 22 اسفند ماه مقدور می باشد.

لذا در صورت لزوم اقدام مقتضی به عمل آید.

*******************************************************************************

امور مالی


ارسال شده در مورخه: 21-12-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

ساعت ناهار و نماز

از 12.45 تا 13.45 (17-01-1398)

   

قطع آب قسمتهای از دانشگاه

بعلت ترکیدگی لوله اصلی آب (25-12-1397)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

برنامه ساعات کاری و تعطیلات در تابستان سال 97