خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتشار کتاب راهنمایی شناسایی کانیهای سنگساز در مقطع نازک
توسط آقای دکتر محمد ابراهیمی هیات علمی گروه زمین شناسیکتاب راهنمایی شناسایی کانیهای سنگساز در مقطع نازک توسط آقای دکتر محمد ابراهیمی از اساتید گروه زمین شناسی منتشر گردید. کسانی که مایل به تهیه کتاب می باشند می توانند به جهاددانشگاهی روبروی سلف مرکزی مراجعه فرمایند.


ارسال شده در مورخه: 12-12-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

به عنوان پایان نامه برتر کشور (14-02-1398)

   

کتاب سازه های دریایی پیشرفته

منتشر گردید (03-02-1398)

   

چاپ دو عنوان کتاب

توسط اساتید دانشکده علوم (03-02-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

تجلیل از دانشجویان پژوهشگر و فناور برگزیده استان