خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : نقشه یابی ارتباطی برای تحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای برنججلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : نقشه ­یابی ارتباطی برای تحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ­ای برنج

ارائه کننده : ملیحه اسلامی

دانشجوی رشته (گرایش) : اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)

استاد راهنما :   دکتر محمدرضا عظیمی- دکتر اسدالله احمدی­خواه                                     

استاد مشاور : دکتر عباس سعیدی                                            

روز : سه ­شنبه          مورخ : 23/11/97               ساعت :  15:30           مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی جدید


ارسال شده در مورخه: 21-11-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم

سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه شیمی- دانشکده علوم

باعنوان: سنتز و شناسایی مشتقات فنولی در حضور کاتالیزگر مس‌فریت و بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی آن‌ها

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فیزیک - دانشکده علوم

باعنوان انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطی

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم