خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان: ارزیابی تحمل به شوری در بادام رقم شاهرود-12 روی برخی از پایه‌های پرونوسجلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان: ارزیابی تحمل به شوری در بادام رقم شاهرود-12 روی برخی از پایه‌های پرونوس

 

ارائه کننده: طاهر سقلی

دانشجوی رشته (گرایش): علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

اساتید راهنما: دکتر محمد اسماعیل امیری، دکتر علی ایمانی

اساتید مشاور: دکتر حامد رضایی، دکتر علی مؤمن پور

روز: سه شنبه  مورخ:30/11/1397   ساعت: 12:00-10:00           مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 21-11-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه رساله دکتری مهندسی کامپیوتر

یادگیری تقویتی چند عامله در فضای حالت و... 16 تیر سالن کاوه (12-04-1398)

   

جلسه دفاعیه رساله دکتری مهندسی مکانیک

طراحی جاذب ارتعاشی میرای بهینه ...10 تیر سالن کاوه (09-04-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان: نقشه‌برداری رقومی خاک با استفاده از داده‌های جديد برای تعميم در مقياس منطقه‌ای (03-04-1398)

   

جلسه دفاع از رساله­ ی دکتری شیمی

باعنوان سنتز برخی مواد زیست فعال حاوی نیتروژن و اعتبار سنجی روش‌های ارزیابی آنها در شکل‌های دارویی (28-03-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری