خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان: ارزیابی تحمل به شوری در بادام رقم شاهرود-12 روی برخی از پایه‌های پرونوسجلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان: ارزیابی تحمل به شوری در بادام رقم شاهرود-12 روی برخی از پایه‌های پرونوس

 

ارائه کننده: طاهر سقلی

دانشجوی رشته (گرایش): علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

اساتید راهنما: دکتر محمد اسماعیل امیری، دکتر علی ایمانی

اساتید مشاور: دکتر حامد رضایی، دکتر علی مؤمن پور

روز: سه شنبه  مورخ:30/11/1397   ساعت: 12:00-10:00           مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 21-11-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم

سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه شیمی- دانشکده علوم

باعنوان: سنتز و شناسایی مشتقات فنولی در حضور کاتالیزگر مس‌فریت و بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی آن‌ها

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فیزیک - دانشکده علوم

باعنوان انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطی

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم