خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : تأثیر الیسیتورهای کیتوزان، متیل جاسمونات و عصاره مخمر بر افزایش محتوای ماده مؤثره و بیان . . .جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : تأثیر الیسیتورهای کیتوزان، متیل جاسمونات و عصاره مخمر بر افزایش محتوای ماده مؤثره و بیان ژن­های درگیر در مسیر بیوسنتز گلیکوزیدهای استویول در گیاه استویا تحت شرایط کشت در شیشه

ارائه کننده : دیاکو رسولی

دانشجوی رشته: بیوتکنولوژی         گرایش: کشاورزی

اساتید راهنما : دکتر بهرام ملکی- دکتر حسین جعفری                                        

استاد مشاور :   دکتر عباس بهاری                                    

روز : چهارشنبه  مورخ :24/11/1397       ساعت : 10-12       مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 21-11-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم

سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه شیمی- دانشکده علوم

باعنوان: سنتز و شناسایی مشتقات فنولی در حضور کاتالیزگر مس‌فریت و بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی آن‌ها

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فیزیک - دانشکده علوم

باعنوان انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطی

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم