خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : تأثیر الیسیتورهای کیتوزان، متیل جاسمونات و عصاره مخمر بر افزایش محتوای ماده مؤثره و بیان . . .جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : تأثیر الیسیتورهای کیتوزان، متیل جاسمونات و عصاره مخمر بر افزایش محتوای ماده مؤثره و بیان ژن­های درگیر در مسیر بیوسنتز گلیکوزیدهای استویول در گیاه استویا تحت شرایط کشت در شیشه

ارائه کننده : دیاکو رسولی

دانشجوی رشته: بیوتکنولوژی         گرایش: کشاورزی

اساتید راهنما : دکتر بهرام ملکی- دکتر حسین جعفری                                        

استاد مشاور :   دکتر عباس بهاری                                    

روز : چهارشنبه  مورخ :24/11/1397       ساعت : 10-12       مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 21-11-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه رساله دکتری مهندسی کامپیوتر

یادگیری تقویتی چند عامله در فضای حالت و... 16 تیر سالن کاوه (12-04-1398)

   

جلسه دفاعیه رساله دکتری مهندسی مکانیک

طراحی جاذب ارتعاشی میرای بهینه ...10 تیر سالن کاوه (09-04-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان: نقشه‌برداری رقومی خاک با استفاده از داده‌های جديد برای تعميم در مقياس منطقه‌ای (03-04-1398)

   

جلسه دفاع از رساله­ ی دکتری شیمی

باعنوان سنتز برخی مواد زیست فعال حاوی نیتروژن و اعتبار سنجی روش‌های ارزیابی آنها در شکل‌های دارویی (28-03-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری