خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری انتخابات شورای کارکنان دانشگاه زنجان
مهلت اعلام کاندیداتوری تا پایان وقت اداری 97/11/14برگزاری انتخابات شورای کارکنان دانشگاه زنجان

قابل توجه همکاران محترم غیرهیأت علمی دانشگاه زنجان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی

نظر به اتمام دوره مسئولیت 2 ساله اعضای فعلی شورای کارکنان دانشگاه زنجان در تاریخ 97/12/02
و لزوم برگزاری انتخابات جدید جهت تعیین افراد منتخب،

از افراد علاقمند به عضویت در شورای کارکنان؛ خواهشمند است حداکثر تا پایان وقت اداری 97/11/14 ، علاقمندی و کاندیداتوری خود را کتباً به رئیس شورای کارکنان دانشگاه (آقای محمود خدیو) اعلام نمایند تا نسبت به انجام مقدمات برگزاری انتخابات جدید در واحدهای مربوطه با هماهنگی نمایندگان فعلی شورا و با نظارت ناظرین اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
زمان برگزاری انتخابات پس از اعلام کاندیداتوری افراد علاقمند، متعاقباً و از طریق نمایندگان مستقر در واحدهای مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.
لازم به ذکر است که مطابق ادوار گذشته، از هر حوزه، دو نفر (یک نفر به عنوان نماینده اعضای رسمی و پیمانی و یک نفر به عنوان نماینده اعضای قراردادی) انتخاب خواهند شد.


ارسال شده در مورخه: 09-11-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

اختلال در خطوط مخابراتی و تلفن همراه

بعلت اختلال خطوط مخابرات شهری (27-03-1398)

   

اطلاعیه تاکسی سرویس 1833 (133 سابق)

لیست تعرفه کرایه ها (18-03-1398)

   

ساعت کار در ماه مبارک رمضان و تابستان 98

مرخصی های فوق العاده تابستان (14-02-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

قابل توجه همکاران محترم غیر هیات علمی