خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله­ ی دکتری- گروه شیمی
عنـوان: سنتز هتروسیکل­ های نیتروژن­ دار در حضور نانوکاتالزگرهای مغناطیسی و هیدروژل­ ها، ارزیابی فعالیت ضدسرطانعنـوان: سنتز هتروسیکل­ های نیتروژن­ دار در حضور نانوکاتالزگرهای مغناطیسی و هیدروژل­ ها، ارزیابی فعالیت ضدسرطانی و مدل­ سازی مولکولی آنها

 

  ارائه كننده : زهرا حسین ­زاده    دانشجوي رشته: شیمی             گرایش:  آلی

  استاد راهنمای اول: پروفسور علی رمضانی      

  استاد راهنمای دوم: دکتر نیما رزاقی-اصل

  استاد مشاور: دکتر علی رمضانی                                             

  مكان :سالن سمینار دانشکده علوم     تاريخ :    20/10/97        روز:  پنج شنبه   ساعت: 13

 


ارسال شده در مورخه: 18-10-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه رساله دکتری مهندسی مکانیک

تولید مسیر بهینه ربات با افزونگی درجات آزادی در جوشکاری ... (22-03-1398)

   

دفاعیه دانشجوی دکترای آب و هواشناسی

دفاع از رساله مهدی دوستکامیان اولین دانشجوی فارغ التحصیل دکترای آب و هواشناسی دانشگاه زنجان (20-03-1398)

   

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی گردشگری

تحلیل فضایی آسیب ها و تهدیدات زیست محیطی غار قوری قلعه (07-03-1398)

   

آگهی دفاع از پایان­ نامه دکتری فیزیک- دانشکده علوم

بررسی معادله حالت ماده­ی ستاره­ی نوترونی بابکارگیری پتانسیل­های بازچینشی والگوی کوارکی برهمکنش نوکلئون-نوکلئون (05-03-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم