خانه  :: اساتید  :: اخبار

ثبت نام گوشت گوسفندی
ثبت نام و توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب محصول منطقه بناب(ران وسردست) 

ثبت نام گوشت گرم گوسفندی

توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب محصول منطقه بناب(ران وسردست)

گوشت گوسفندی :هر کیلو 660/000ریال

نحوه پرداخت : 50%نقدی ومانده کسر ازحقوق در یک قسط

مهلت ثبت نام:از روزدو شنبه 97/10/17لغایت پنجشنبه 97/10/20

زمان توزیع:(درصورت مساعد بودن شرایط جوی)    یکشنبه 97/10/23

 تعاونی مصرف کارکنان

 

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 17-10-1397

آخرين اخبار با موضوع: شرکت تعاونی مصرف کارکنان

اطلاعیه شیر

افزایش نرخ شیر مزرعه آموزشی (09-03-1398)

   

فروش های ویژه آخر سال

فروش های ویژه آخر سال تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان (20-12-1397)

   

فروشگاه های طرف قرارداد

لیست فروشگاه های طرف قرارداد جهت خرید اقساطی منتهی به 20اسفند 97 (20-12-1397)

   

ثبت نام گوشت گوسفندی

ثبت نام و توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب محصول منطقه بناب(ران وسردست) (17-10-1397)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
شرکت تعاونی مصرف کارکنان

انعقاد قرارداد با مجموعه کاروانسرا سنگی