خانه  :: اساتید  :: اخبار

پایان نامه خانم سیده سمیه موسوی دانش آموخته
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گروه مهندسی برق دانشگاه زنجان حائز رتبه برتر شددر سومین دوره مسابقه پایان نامه برتر مهندسی پزشکی ایران  که همزمان با بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران در آذر ماه 1397 برگزار شد، پایان نامه خانم سیده سمیه موسوی دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) گروه مهندسی برق دانشگاه زنجان  با عنوان "طراحی و ساخت هولتر فشار خون مبتنی بر تلفن همراه با بکارگیری سیگنالهای الکتروکاردیوگرام و فوتوپلتیسموگرافی"که تحت راهنمایی آقایان دکتر مصطفی چرمی استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه زنجان و دکتر محمد فیروزمند دانشیار گروه مهندسی پزشکی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به انجام رسیده بود، حائز رتبه برتر شد. کسب این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و موفقتیهای روزافزونشان را از درگاه خداوند متعال آرزومندیم.


ارسال شده در مورخه: 08-10-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

کتاب آقایان

دکتر بادسار و دکتر کرمی دهکردی از اساتید گروه ترویج منتشر گردید

   

کتاب آقای دکتر نوروزیان با عنوان

مبدل های الکترونیک قدرت برای ریزشبکه ها منتشر شد

   

کتاب اصول و مبانی شطرنج، تالیف آقای دکتر جبار سیف پناهی

از اساتید گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی منتشر گردید

   

بیست و ششمین گاهنامه پژوهش و فناوری عتف

ویژه هفته پژوهش و فناوری

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

تجلیل از دانشجویان پژوهشگر و فناور برگزیده استان