خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه در خصوص استفاده از مرخصی های استحقاقی
قابل توجه همکاران محترم غیر هیات علمی>>   اطلاعیه    <<

در اجرای تبصره 4 ماده 55 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

مبنی بر تغییر تقویم دانشگاهی برای استفاده از مرخصی استحقاقی،

بدین وسیله به اطلاع کلیه همکاران رسمی، پیمانی و قراردادی می رساند،

به استناد بند 12 صورتجلسه هیات اجرایی مورخ 97/8/23 مقرر گردید:

آندسته از همکارانی که در نیمه اول سال 97 از مرخصی های استحقاقی خود استفاده نکرده اند،

تا پایان شهریور ماه سال 98 امکان استفاده از مانده مرخصی های خود را داشته باشند.

ضمناً موضوع خرید و ذخیره مرخصی طبق مصوبات قبلی هیات رئیسه طبق روال سالهای گذشته انجام خواهد شد .

************************

اداره کارگزینی


ارسال شده در مورخه: 08-10-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

ساعت کار در ماه مبارک رمضان و تابستان 98

مرخصی های فوق العاده تابستان (14-02-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

برنامه ساعات کاری و تعطیلات در تابستان سال 97