خانه  :: اساتید  :: اخبار

امضای توافق نامه با دانشگاه صربستان
امضای توافق نامه با دانشگاه پریستینا صربستان امضای توافقنامه میان دانشگاه زنجان و دانشگاه پرستینا

توافقنامه ای میان دانشگاه زنجان و دانشگاه پرستینا، صربستان امضا شد. بر پایه این توافق، همکاری ها در زمینه تحقیقات علمی و تدریس آکادمیک میان دو طرف مورد بررسی قرار گرفت. دانشگاه پرستینا در تاریخ 18 نوامبر 1969 برپا شده است. در آن زمان، طبق الزامات قانونی، دانشگاه، دوره های صربی و زبان آلبانیایی را تأسیس کرد. در حال حاضر نزدیک به 10،000 دانش آموز و 900 کارمند آموزشی و اداری در این دانشگاه مشغول به فعالیتند و دانشکده علوم فنی و مهندسی، دانشکده پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشکده حقوق، دانشکده علوم طبیعی و ریاضی، دانشکده تربیت معلم، دانشکده تربیت بدنی، دانشکده هنر، دانشکده اقتصاد، دانشکده فلسفه  در رشته های مختلف در این دانشگاه، دانشجو میپذیرند.


ارسال شده در مورخه: 05-10-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفتر همکاریهای علمی بین المللی

جنگ و محیط زیست

آسیب های جنگ بر محیط زیست (22-12-1397)

   

تغییر اقلیم

انسان موجب تغییر اقلیم می شود (22-12-1397)

   

نشست توسعه پایدار

جنگلداری مشارکتی و معیشت پایدار روستایی (18-12-1397)

   

کارگاه بین المللی

کارگاه بین المللی در زمینه صنایع غذایی (07-11-1397)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر همکاریهای علمی بین المللی

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه دیپونگرو