خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فیزیک - دانشکده علوم
باعنوان انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطیعنوان : انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطی

 

ارائه کننده : سمیرا علیپور           دانشجوی رشته (گرایش): فیزیک ( اتمی مولکولی)

استاد راهنما : آقای دکتر سیامک خادمی                                                            

استاد مشاور : آقای دکتر محمد محمودی                                                

مکان : سالن سمینار دانشکده علوم      روز : چهارشنبه       مورخ : 5/10/97      ساعت :   16-14  

 


ارسال شده در مورخه: 01-10-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

"خوانشی تحلیلی از دیدگاه فرا طبیعت گرایانه ملا صدرا در باب معانی زندگی بر اساس آراء کاتینگهام " (26-01-1398)

   

جلسه دفاع از پايان نامه گروه فیزیک

دید نجومی سایت و محفظه تلسکوپ 3.4 متری طرح رصدخانه ملی ایران (04-12-1397)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

غربال گری ارقام و لاین های مختلف لوبیا نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و بررسی بیان ژن های مرتبط . . . (29-11-1397)

   

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق

نقدی بر اخلاق بدون الهیات در اندیشه نیچه (29-11-1397)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم