خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فیزیک - دانشکده علوم
باعنوان انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطیعنوان : انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطی

 

ارائه کننده : سمیرا علیپور           دانشجوی رشته (گرایش): فیزیک ( اتمی مولکولی)

استاد راهنما : آقای دکتر سیامک خادمی                                                            

استاد مشاور : آقای دکتر محمد محمودی                                                

مکان : سالن سمینار دانشکده علوم      روز : چهارشنبه       مورخ : 5/10/97      ساعت :   16-14  

 


ارسال شده در مورخه: 01-10-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم

سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه شیمی- دانشکده علوم

باعنوان: سنتز و شناسایی مشتقات فنولی در حضور کاتالیزگر مس‌فریت و بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی آن‌ها

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فیزیک - دانشکده علوم

باعنوان انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطی

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم