خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه
برگزاری دوره آموزشی مجازیاطلاعیه

قابل توجه همکاران محترم :

           با توجه به نامه شماره 7383/22/47 مورخ 06/09/1397، مدیر کل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان  در خصوص طرح ملی سواد رسانه ای (نرم افزار مجازیار) دوره آموزشی با عنوان "صیانت از خانواده ها در فضای مجازی"  توسط استانداری زنجان برگزار می شود.  لذا به اطلاع می رساند افراد متقاضی شرکت در دوره مذکور در صورت تمایل و نیزهمسران همکاران محترم می توانند از طریق مراجعه به سایت WWW.majazyar.ir در دوره مذکور ثبت نام و پس از قبولی در آزمون گواهینامه دریافت نمایند. ضمناً این نرم افزار در گوشی های همراه هوشمند قابل نصب و استفاده می باشد.

لازم به توضیح است جهت احتساب ساعت آموزشی در شناسنامه آموزشی افراد در جلسه کمیته آموزشی و هیات اجرایی تصمیم مقتضی به عمل خواهد آمد.

 

                                                                               با تشکر

                                                            مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت


ارسال شده در مورخه: 13-09-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

برگزاری دوره آموزشی تخصصی: "روش های ایجاد ارتباط تصویری و محتوایی"

زمان برگزاری اولین جلسه روز شنبه 11 اسفندماه 1397 - ساعت 14/30 تا 17/30 - مکان: سالن شهید شهریاری (06-12-1397)

   

قابل توجه دانشجویان محترم

سامانه انتقادات و پیشنهادات دانشگاهی (06-11-1397)

   

اطلاعیه

ثبت نام جهت صدور گواهینامه سواد رسانه ای (مجازیار) (29-10-1397)

   

اطلاعیه

صدور شناسنامه های آموزشی 1396 (23-10-1397)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

دوره آموزشی الزامی