خانه  :: اساتید  :: اخبار

دوره آموزشی تخصصی: "اطفاء حریق و آتش نشانی"
زمان (مطابق جدول پیوست) از ساعت 16 تا 18 - مکان: دانشکده علوم اجتماعی سالن منزویدوره آموزشی تخصصی با عنوان "اطفاء حریق و آتش نشانی" برگزار می شود.همکاران محترم خواهشمند است طبق لیست اعلامی به مدت 10 ساعت (5 جلسه 2 ساعته) در دوره مذکور شرکت نمایند.

ساعت برگزاری: 16 تا 18 مکان: دانشکده علوم اجتماعی سالن منزوی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شنبه

17/9/97

یکشنبه

18/9/97

دوشنبه

19/9/97

سه شنبه

20/9/97

چهارشنبه

21/9/97

شنبه

24/9/97

یکشنبه

25/9/97

دوشنبه

26/9/97

سه شنبه

27/9/97

چهارشنبه

28/9/97

1

امیررضا    آپرا

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

2

مصطفی  احمدی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

3

صمد   ادیب تنها

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

4

حسـن   اسلامی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

5

مختار اله وردی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

6

عـلی     اوجاقلو

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

7

جعـفــر  بـاقـری

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

8

حسـن     بیـات

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

10

ابراهـیم  حسنی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

11

اصغـر   حسنی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

12

ذبیـح اله حسنی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

13

داوود  حیـدری

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

14

عـلـی     خلـفـی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

15

علی رستم خانی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

16

رسول  سـاروی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

17

مجـیـد   سعـادتی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

18

معرفت  سعـیدی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

19

اصغـر سـلیمـانی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

20

اکرم     شـامـی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

21

محـمـود   شـامی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

22

یداله    صفـیـلـو

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

23

علیرضا  طاهری

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

24

عـلـی   عبدالهی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

25

علیرضا عیوضی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

26

عبدالرحمن قاسمی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

27

اصغـر   کحـالی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

28

عـلـی      کمالی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

29

جـواد  کیومرثیان

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

30

عـلـی   محـمـدی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

31

محمد محمد بیانی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

32

جلال    مهـدیـلـو

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

33

غلامعلی  مهربانی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

34

سوسن نعمت اللهی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

35

محـمـود   وفــائی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شنبه

17/9/97

یکشنبه

18/9/97

دوشنبه

19/9/97

سه شنبه

20/9/97

چهارشنبه

21/9/97

شنبه

24/9/97

یکشنبه

25/9/97

دوشنبه

26/9/97

سه شنبه

27/9/97

چهارشنبه

28/9/97

36

مجتبی عباسی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

37

ذکرعلی مرادی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

38

مسعود سعادتی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

39

رحمن ناصر

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

40

امامعلی رضایی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

41

جعفر مرادلو

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

42

جمال احمدی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

43

اصغر رحمتی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

44

رحیم تاران

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

45

فاطمه کرمی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

46

علی نجفی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

47

غلامرضا قزلباش

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

48

قهرمان نجفلو

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

49

قهرمان بیات

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

50

علی سرابی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

51

اسماعیل بیگدلی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

52

قدرت کریمی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

53

مرتضی شامی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

54

شهناز احمدی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

55

مینا دستوار

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

56

ناهید حسنی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

57

زهره سهرابی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

58

خدیجه قزلباش

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

59

فاطمه احمدی تبار

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

60

اکرم خانمحمدی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

61

معصومه عباسی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

62

مرضیه مصطفوی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

63

فوزیه نیک پور

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

64

معصومه فرجی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

65

سکینه شایان مهر

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

66

اکرم شامی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شنبه

17/9/97

یکشنبه

18/9/97

دوشنبه

19/9/97

سه شنبه

20/9/97

چهارشنبه

21/9/97

شنبه

24/9/97

یکشنبه

25/9/97

دوشنبه

26/9/97

سه شنبه

27/9/97

چهارشنبه

28/9/97

67

زیبا تختی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

68

علی رستمی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

69

مرتضی محمدی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

70

حسین باقری

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

71

زهرا اسکندری

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

72

صغری بیات

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

73

ثریا حسینی منفرد

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

74

کبری معصومی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

75

اعظم قزلباش

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

76

آذر دویرانی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

77

مهری فتحی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

78

مهسا فاتح

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

79

سوسن نعمت‌الهی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

80

صغری مظفری

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

81

رقیه مصطفوی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

82

امیر محمدی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

83

حسین زمانلو

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

84

رامین محمدیاری

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

 


ارسال شده در مورخه: 12-09-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

برگزاری دوره آموزشی تخصصی: "روش های ایجاد ارتباط تصویری و محتوایی"

زمان برگزاری اولین جلسه روز شنبه 11 اسفندماه 1397 - ساعت 14/30 تا 17/30 - مکان: سالن شهید شهریاری (06-12-1397)

   

قابل توجه دانشجویان محترم

سامانه انتقادات و پیشنهادات دانشگاهی (06-11-1397)

   

اطلاعیه

ثبت نام جهت صدور گواهینامه سواد رسانه ای (مجازیار) (29-10-1397)

   

اطلاعیه

صدور شناسنامه های آموزشی 1396 (23-10-1397)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

دوره آموزشی الزامی