خانه  :: اساتید  :: اخبار

دوره آموزشی تخصصی: "اطفاء حریق و آتش نشانی"
زمان (مطابق جدول پیوست) از ساعت 16 تا 18 - مکان: دانشکده علوم اجتماعی سالن منزویدوره آموزشی تخصصی با عنوان "اطفاء حریق و آتش نشانی" برگزار می شود.همکاران محترم خواهشمند است طبق لیست اعلامی به مدت 10 ساعت (5 جلسه 2 ساعته) در دوره مذکور شرکت نمایند.

ساعت برگزاری: 16 تا 18 مکان: دانشکده علوم اجتماعی سالن منزوی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شنبه

17/9/97

یکشنبه

18/9/97

دوشنبه

19/9/97

سه شنبه

20/9/97

چهارشنبه

21/9/97

شنبه

24/9/97

یکشنبه

25/9/97

دوشنبه

26/9/97

سه شنبه

27/9/97

چهارشنبه

28/9/97

1

امیررضا    آپرا

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

2

مصطفی  احمدی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

3

صمد   ادیب تنها

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

4

حسـن   اسلامی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

5

مختار اله وردی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

6

عـلی     اوجاقلو

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

7

جعـفــر  بـاقـری

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

8

حسـن     بیـات

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

10

ابراهـیم  حسنی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

11

اصغـر   حسنی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

12

ذبیـح اله حسنی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

13

داوود  حیـدری

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

14

عـلـی     خلـفـی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

15

علی رستم خانی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

16

رسول  سـاروی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

17

مجـیـد   سعـادتی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

18

معرفت  سعـیدی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

19

اصغـر سـلیمـانی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

20

اکرم     شـامـی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

21

محـمـود   شـامی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

22

یداله    صفـیـلـو

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

23

علیرضا  طاهری

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

24

عـلـی   عبدالهی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

25

علیرضا عیوضی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

26

عبدالرحمن قاسمی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

27

اصغـر   کحـالی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

28

عـلـی      کمالی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

29

جـواد  کیومرثیان

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

30

عـلـی   محـمـدی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

31

محمد محمد بیانی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

32

جلال    مهـدیـلـو

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

33

غلامعلی  مهربانی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

34

سوسن نعمت اللهی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

35

محـمـود   وفــائی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شنبه

17/9/97

یکشنبه

18/9/97

دوشنبه

19/9/97

سه شنبه

20/9/97

چهارشنبه

21/9/97

شنبه

24/9/97

یکشنبه

25/9/97

دوشنبه

26/9/97

سه شنبه

27/9/97

چهارشنبه

28/9/97

36

مجتبی عباسی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

37

ذکرعلی مرادی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

38

مسعود سعادتی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

39

رحمن ناصر

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

40

امامعلی رضایی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

41

جعفر مرادلو

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

42

جمال احمدی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

43

اصغر رحمتی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

44

رحیم تاران

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

45

فاطمه کرمی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

46

علی نجفی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

47

غلامرضا قزلباش

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

48

قهرمان نجفلو

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

49

قهرمان بیات

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

50

علی سرابی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

51

اسماعیل بیگدلی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

52

قدرت کریمی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

53

مرتضی شامی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

54

شهناز احمدی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

55

مینا دستوار

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

56

ناهید حسنی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

57

زهره سهرابی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

58

خدیجه قزلباش

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

59

فاطمه احمدی تبار

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

60

اکرم خانمحمدی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

61

معصومه عباسی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

62

مرضیه مصطفوی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

63

فوزیه نیک پور

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

64

معصومه فرجی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

65

سکینه شایان مهر

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

66

اکرم شامی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شنبه

17/9/97

یکشنبه

18/9/97

دوشنبه

19/9/97

سه شنبه

20/9/97

چهارشنبه

21/9/97

شنبه

24/9/97

یکشنبه

25/9/97

دوشنبه

26/9/97

سه شنبه

27/9/97

چهارشنبه

28/9/97

67

زیبا تختی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

68

علی رستمی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

69

مرتضی محمدی

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

70

حسین باقری

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

71

زهرا اسکندری

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

72

صغری بیات

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

73

ثریا حسینی منفرد

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

74

کبری معصومی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

75

اعظم قزلباش

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

76

آذر دویرانی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

77

مهری فتحی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

78

مهسا فاتح

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

79

سوسن نعمت‌الهی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

80

صغری مظفری

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

81

رقیه مصطفوی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

82

امیر محمدی

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

83

حسین زمانلو

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

84

رامین محمدیاری

 

***

 

***

 

***

 

***

 

***

 

 


ارسال شده در مورخه: 12-09-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

اعلام مکان دوره آموزشی"آشنایی با مفاهیم و شاخص های ارزیابی پژوهشی"

زمان سه شنبه 6 آذزماه 1397 ساعت 8 تا 10 - مکان: سایت کارشناسی دانشکده علوم انسانی

   

صدور شناسنامه های آموزشی سال 1396

آخرین مهلت تکمیل اطلاعات دوره های آموزشی سال 1396 تا 11 مهرماه 1397

   

صدور شناسنامه های آموزشی سال 1396

آخرین مهلت تکمیل اطلاعات دوره های آموزشی سال 1396 تا 11 مهرماه 1397

   

اطلاعیه

لزوم استقرار نظام آراستگی (5S) در دانشگاه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

دوره آموزشی الزامی