خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری نخستین جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه
آقای مرتضی حسین زاده نخستین فارغ التحصیل دکتری گروه فلسفه در رشته ی فلسفه وکلام اسلامیبرگزاری نخستین جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

آقای مرتضی حسین زاده نخستین فارغ التحصیل دکتری گروه فلسفه در رشته ی فلسفه وکلام اسلامی ،

ازرساله دکتری خود با عنوان

"ارتباط و انسجام اصول فلسفی ملاصدرا و پیامدهای آن درمعاد جسمانی"

به راهنمایی خانم دکتر کاوندی و مشاوره آقای دکتر محسن جاهد

درحضور داوران محترم ، خانم دکتر توازیانی (استاد دانشگاه الزهرا )، آقای دکتر کوچنانی (دانشیار دانشگاه تهران) و خانم دکتر فرزانه ذوالحسنی (استادیار دانشگاه زنجان) درتاریخ 10/9/97 دفاع کردند.


ارسال شده در مورخه: 11-09-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم

سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه شیمی- دانشکده علوم

باعنوان: سنتز و شناسایی مشتقات فنولی در حضور کاتالیزگر مس‌فریت و بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی آن‌ها

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فیزیک - دانشکده علوم

باعنوان انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطی

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک - دانشکده علوم