خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری نخستین جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه
آقای مرتضی حسین زاده نخستین فارغ التحصیل دکتری گروه فلسفه در رشته ی فلسفه وکلام اسلامیبرگزاری نخستین جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

آقای مرتضی حسین زاده نخستین فارغ التحصیل دکتری گروه فلسفه در رشته ی فلسفه وکلام اسلامی ،

ازرساله دکتری خود با عنوان

"ارتباط و انسجام اصول فلسفی ملاصدرا و پیامدهای آن درمعاد جسمانی"

به راهنمایی خانم دکتر کاوندی و مشاوره آقای دکتر محسن جاهد

درحضور داوران محترم ، خانم دکتر توازیانی (استاد دانشگاه الزهرا )، آقای دکتر کوچنانی (دانشیار دانشگاه تهران) و خانم دکتر فرزانه ذوالحسنی (استادیار دانشگاه زنجان) درتاریخ 10/9/97 دفاع کردند.


ارسال شده در مورخه: 11-09-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

"خوانشی تحلیلی از دیدگاه فرا طبیعت گرایانه ملا صدرا در باب معانی زندگی بر اساس آراء کاتینگهام " (26-01-1398)

   

جلسه دفاع از پايان نامه گروه فیزیک

دید نجومی سایت و محفظه تلسکوپ 3.4 متری طرح رصدخانه ملی ایران (04-12-1397)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

غربال گری ارقام و لاین های مختلف لوبیا نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و بررسی بیان ژن های مرتبط . . . (29-11-1397)

   

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق

نقدی بر اخلاق بدون الهیات در اندیشه نیچه (29-11-1397)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم