خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
مطالعه کیفیت نانوایی ارقام گندم ایرانی با استفاده از توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی HMW-گلوتنینجلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : مطالعه کیفیت نانوایی ارقام گندم ایرانی با استفاده از توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی HMW-گلوتنین

ارائه کننده : سیده مریم یوسف موسوی

دانشجوی رشته (گرایش) :  رشته اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

استاد راهنما :   دکتر بهرام ملکی زنجانی                                           

استاد مشاور :   دکتر عباس بهاری     

روز : دوشنبه      مورخ :12/9/97             ساعت : 14       مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 10-09-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

"خوانشی تحلیلی از دیدگاه فرا طبیعت گرایانه ملا صدرا در باب معانی زندگی بر اساس آراء کاتینگهام " (26-01-1398)

   

جلسه دفاع از پايان نامه گروه فیزیک

دید نجومی سایت و محفظه تلسکوپ 3.4 متری طرح رصدخانه ملی ایران (04-12-1397)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

غربال گری ارقام و لاین های مختلف لوبیا نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و بررسی بیان ژن های مرتبط . . . (29-11-1397)

   

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق

نقدی بر اخلاق بدون الهیات در اندیشه نیچه (29-11-1397)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم