خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
مطالعه کیفیت نانوایی ارقام گندم ایرانی با استفاده از توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی HMW-گلوتنینجلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : مطالعه کیفیت نانوایی ارقام گندم ایرانی با استفاده از توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی HMW-گلوتنین

ارائه کننده : سیده مریم یوسف موسوی

دانشجوی رشته (گرایش) :  رشته اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

استاد راهنما :   دکتر بهرام ملکی زنجانی                                           

استاد مشاور :   دکتر عباس بهاری     

روز : دوشنبه      مورخ :12/9/97             ساعت : 14       مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 10-09-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم

سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه شیمی- دانشکده علوم

باعنوان: سنتز و شناسایی مشتقات فنولی در حضور کاتالیزگر مس‌فریت و بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی آن‌ها

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فیزیک - دانشکده علوم

باعنوان انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطی

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک - دانشکده علوم