خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری دوره آموزشی تخصصی
کار با GPS  1. با توجه به مکاتبات انجام شده در خصوص معرفی افراد جهت شرکت در دوره آموزشی با عنوان "کار با GPS" بدینوسیله افراد مشروحه ذیل جهت شرکت در دوره مذکور معرفی شدند. (1- موسی زلفخانی 2- اصغر لطفی 3- فاطمه محمدی4- رضا تاران 5- داود سیفی راد 6- منصور علوی 7- جواد کیومرثیان 8- حسین رستمی 9- محمود حسنی 10- اکبر حسین زاده 11- قمر عباسی 12- جواد شهبازی 13- ابوالفضل پورامیدی 14- سعید حاجی میری 15- حسین محمدی  16- محمدحسن ذبیحیان 17- هاتف حسنی 18- اسماعیل زنگانی 19- لیلا ندیرخانلو  20- فرزانه حسینی 21- بهزاد برجی)

زمان اولین جلسه: روز شنبه 10 آذرماه 1397 از ساعت 15 تا 17

مکان: سالن اندیشه

مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 06-09-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

اعلام مکان دوره آموزشی"آشنایی با مفاهیم و شاخص های ارزیابی پژوهشی"

زمان سه شنبه 6 آذزماه 1397 ساعت 8 تا 10 - مکان: سایت کارشناسی دانشکده علوم انسانی

   

صدور شناسنامه های آموزشی سال 1396

آخرین مهلت تکمیل اطلاعات دوره های آموزشی سال 1396 تا 11 مهرماه 1397

   

صدور شناسنامه های آموزشی سال 1396

آخرین مهلت تکمیل اطلاعات دوره های آموزشی سال 1396 تا 11 مهرماه 1397

   

اطلاعیه

لزوم استقرار نظام آراستگی (5S) در دانشگاه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

دوره آموزشی الزامی