خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری دوره آموزشی تخصصی
کار با GPS  1. با توجه به مکاتبات انجام شده در خصوص معرفی افراد جهت شرکت در دوره آموزشی با عنوان "کار با GPS" بدینوسیله افراد مشروحه ذیل جهت شرکت در دوره مذکور معرفی شدند. (1- موسی زلفخانی 2- اصغر لطفی 3- فاطمه محمدی4- رضا تاران 5- داود سیفی راد 6- منصور علوی 7- جواد کیومرثیان 8- حسین رستمی 9- محمود حسنی 10- اکبر حسین زاده 11- قمر عباسی 12- جواد شهبازی 13- ابوالفضل پورامیدی 14- سعید حاجی میری 15- حسین محمدی  16- محمدحسن ذبیحیان 17- هاتف حسنی 18- اسماعیل زنگانی 19- لیلا ندیرخانلو  20- فرزانه حسینی 21- بهزاد برجی)

زمان اولین جلسه: روز شنبه 10 آذرماه 1397 از ساعت 15 تا 17

مکان: سالن اندیشه

مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 06-09-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

برگزاری دوره آموزشی تخصصی: "روش های ایجاد ارتباط تصویری و محتوایی"

زمان برگزاری اولین جلسه روز شنبه 11 اسفندماه 1397 - ساعت 14/30 تا 17/30 - مکان: سالن شهید شهریاری (06-12-1397)

   

قابل توجه دانشجویان محترم

سامانه انتقادات و پیشنهادات دانشگاهی (06-11-1397)

   

اطلاعیه

ثبت نام جهت صدور گواهینامه سواد رسانه ای (مجازیار) (29-10-1397)

   

اطلاعیه

صدور شناسنامه های آموزشی 1396 (23-10-1397)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

دوره آموزشی الزامی