خانه  :: اساتید  :: اخبار

مجمع عمومی نوبت دوم تعاونی مصرف کارکنان
آگهی مجمع عمومی نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان                                                                                                                                                      تاریخ:97/08/07

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان

جلسه مجمع عمومی عادی(نوبت دوم) شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان در مورخ97/08/26 روز شنبه راس ساعت 16عصردرمحل سالن آمفی تئاتردانشکده کشاورزی تشکیل خواهد شد .

لذا بدینوسیله از کلیه اعضای محترم د عوت می شود در تاریخ و ساعت تعیین شده برا ی اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مشروحه ذیل در مجمع مزبورحضور بهم رسانند ویا وکلای خودرا به توجه به ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی از بین اعضاء یا خارج از اعضای شرکت معرفی نمایند .

دستور جلسه:

1-انتخابات  اعضای هیئت مدیره

2- افزایش سرمایه شرکت از طریق تقسیم سود سالهای 1395و1396

برای حاضرین درجلسه مجمع عمومی به قید قرعه  برای 10نفر بن  250/000ریالی خریداز تعاونی مصرف ارائه خوادشد.

شرایدط کاندید برای هیئت مدیره:1-عضو تعاونی مصرف کارکنان باشد2-درسایر تعاونیها از اعضای هیئت مدیره نباشد.

 

هیئت مدیره شرکت تعاونی

مصرف کارکنان دانشگاه زنجان

 


ارسال شده در مورخه: 05-08-1397

آخرين اخبار با موضوع: شرکت تعاونی مصرف کارکنان

اطلاعیه

اطلاعیه (19-04-1398)

   

گوشت گرم گوسفندی

فروش ویژه نقدی گوشت گرم گوسفندی تنظیم بازار (16-04-1398)

   

فروش ویژه بوقلمون

فروش ویژه بوقلمون کاملا ارگانیک وبدون آنتی بیوتیک (11-04-1398)

   

گوشت گرم گوساله

فروش نقدی گوشت گوساله تنظیم بازار (05-04-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
شرکت تعاونی مصرف کارکنان

گوشت گرم گوساله