خانه  :: اساتید  :: اخبار

بررسـی کـارکرد ورفـع کسر کارها - ششماهه اول سال 97
اطلاعیه امور اداری به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند:

 ********************************************************************

خواهشمند است نسبت به  بررسـی کـارکرد ورفـع کسر کارها  ( درخواست مرخصی و تایید آن توسط مسئول مربوطه )  مربوط به شش ماهه اول سال 97 ،  حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  9/8/1397  اقدام فرمایید . بدیهی است در غیـر اینصورت به عنوان غیبـت تلقی شده و مطـابق با ماده 41 آیین نامه اعضای غیر هیات علمی اقـدام خواهد شد.

 **********************************************************

امور اداری دانشگاه

 

 


ارسال شده در مورخه: 28-07-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

علت قطعی های برق روز پنجشنبه 10 مرداد

به علت عبور محموله ترافیکی در جاده بوده است (12-05-1398)

   

برگشت به روال عادی ساعت کاری دانشگاه

از ]چهارشنبه 19تیرماه (18-04-1398)

   

انسداد معبر سواره مقابل دانشکده علوم اجتماعی تا دانشکده کشاورزی جدید

پیرو مصوبات جلسه مورخ 98/3/8 کمیته ترافیک پیاده و سواره (02-04-1398)

   

قابل توجه همکاران محترم غیر هیات علمی

به بررسـی کـارکرد شش ماهه دوم سال 1397 و رفـع کسرکار ها در نرم افزار جدید (29-03-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

قابل توجه همکاران محترم غیر هیات علمی