خانه  :: اساتید  :: اخبار

اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
تشکیل پرونده و ارائه درخواست دانشجویان نوورود در سامانه سینا (sina.bmn.ir) تا تاریخ 30 مهر 

با عنایت به شیوه نامه اعطای جوایز تحصیلی 98-1397 بنیاد ملی نخبگان (مندرج در وبگاه بنیاد نخبگان استان زنجان)، به استحضار می رساند زمان تشکیل پرونده و ارائه درخواست دانشجویان نوورود در سامانه سینا (sina.bmn.ir) تا تاریخ 97/07/30 خواهد بود.

 

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 17-07-1397