خانه  :: اساتید  :: اخبار

نخستین دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی فارغ التحصیل شد.
روز دوشنبه 19 شهریور 1397 جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مریم مرتضایی‌فر برگزار شد.روز دوشنبه  مورخ 19 /06/ 1397 جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مریم مرتضایی‌فر با عنوان " تجزیه بیان ژن‌های مرتبط با بهاره‌سازی، زمان گلدهی و خوگیری به سرما در گندم نان القا شده با متیل‌جاسمونات" و با راهنمایی دکتر رضا فتوت برگزار شد. ایشان موفق شدند با درجه عالی از رساله خود دفاع کرده و عنوان اولین فارغ التحصیل دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی را به خود اختصاص دهند. این موفقیت را به گروه زراعت و اصلاح نباتات تبریک گفته و موفقیت روز افزون آنها را آرزومندیم.

 


ارسال شده در مورخه: 04-07-1397

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

جلسه دفاع از رساله دکتری

شبیه سازی بار رسوب معلق روزانه در برخی حوضه های هیدرولوژیکی منتخب با استفاده از روش های هوشمند (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

تاثیر نوع کاربری اراضی و عمق خاک بر شاخص¬های کیفیت، اجزای کربن آلی و برخی فعالیت¬های آنزیمی خاک (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

انتقال ژن cry1a105 به گوجه‌فرنگی به ‌منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis sp (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به کاربرد براسینواستروئید در شرایط آبیاری مطلوب (09-06-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران و نخستین جشنواره دانش آموزی خاک