خانه  :: اساتید  :: اخبار

برنامه ساعات کاری و تعطیلات در تابستان سال 97
برنامه ساعات کاری و تعطیلات در تابستان سال 97 

 

 

برنامه ساعات کاری و تعطیلات در تابستان سال1397

 

ردیف

عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

از ساعت

تا ساعت

ساعت حرکت سرویسها از دانشگاه به شهر

1

ساعات کاری

27-3-97

27-4-97

8

15:45

16

2

ساعات کاری

30-4-97

31-5-97

8

14:30

14:45

3

ساعات کاری

3-6-97

-

8

15:45

16

3

تعطیلات

      طبق مصوبه 09/02/1397 هیات رئیسه محترم دانشگاه مقرر گردید

      روزهای 20،21،22،23،24،27 مرداد ماه به عنوان مرخصی فوق العاده

     و روزهای 28،29،30 مرداد ماه به عنوان مرخصی استحقاقی (با درخواست مرخصی)تعیین گردد.

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 23-03-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

نظرخواهی طرح ترافیک سواره و پیاده دانشگاه

نظرخواهی طرح ترافیک سواره و پیاده دانشگاه

   

اعلام قطعی برق

روز جمعه 4 خرداد از ساعت 8 صبح تا 19

   

اعلام زمان آموزش نظامي سال 97

ویژه همکاران هیات علمی مشمول

   

ساعات ناهار و نمار

از تاریخ 3 شهریور

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

برنامه ساعات کاری و تعطیلات در تابستان سال 97