خانه  :: اساتید  :: اخبار

فراخوان دعوت به همکاری با شانزدهمین کنگره علوم خاک
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران با همکاری انجمن علوم خاک ایران و گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه زنجانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران با همکاری انجمن علوم خاک ایران و گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه زنجان در شهریور ماه 1398 در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد. از تمامی خاکشناسان، پژوهشگران، علاقمندان و فعالان در زمینه علوم خاک درخواست می­نماید به منظور غنای علمی و برگزاری باشکوه­تر این رخداد علمی، پیشنهادها و تجارب ارزنده خود را در مورد اهداف، محورها و شیوه برگزاری آن به آدرس دبیرخانه کنگره ارسال فرمایند.

همچنین نظر به ضرورت طراحی لوگوی کنگره، از کلیه علاقمندان دعوت می­شود طرح پیشنهادی خود را که تاحدامکان دربرگیرنده مفاهیم شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران و شعار آن باشد، حداکثر تا تاریخ 30 خرداد به آدرس دبیرخانه یا ایمیل آن ارسال فرمایند. به بهترین طرح پیشنهادی، جایزه ارزشمندی اعطا خواهد شد.

آدرس دبیرخانه کنگره: زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک، تلفن: 24354506-024، دورنگار: 33052435-024،                                                  آدرس الکترونیکی: soilcong16@znu.ac.ir


ارسال شده در مورخه: 22-03-1397

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

تغییر تاریخ امتحانات

قابل توجه دانشجویان محترم

   

تغییر زمان امتحان در فارسی عمومی آقای بوذری

از تاریخ 97/3/19 به تاریخ 97/4/6 روز چهارشنبه ساعت 16-18 کلاس 107 کشاورزی منتقل گردید.

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشکده کشاورزی