خانه  :: اساتید  :: اخبار

فراخوان دعوت به همکاری با شانزدهمین کنگره علوم خاک
شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران با همکاری انجمن علوم خاک ایران و گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه زنجانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران با همکاری انجمن علوم خاک ایران و گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه زنجان در شهریور ماه 1398 در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد. از تمامی خاکشناسان، پژوهشگران، علاقمندان و فعالان در زمینه علوم خاک درخواست می­نماید به منظور غنای علمی و برگزاری باشکوه­تر این رخداد علمی، پیشنهادها و تجارب ارزنده خود را در مورد اهداف، محورها و شیوه برگزاری آن به آدرس دبیرخانه کنگره ارسال فرمایند.

همچنین نظر به ضرورت طراحی لوگوی کنگره، از کلیه علاقمندان دعوت می­شود طرح پیشنهادی خود را که تاحدامکان دربرگیرنده مفاهیم شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران و شعار آن باشد، حداکثر تا تاریخ 30 خرداد به آدرس دبیرخانه یا ایمیل آن ارسال فرمایند. به بهترین طرح پیشنهادی، جایزه ارزشمندی اعطا خواهد شد.

آدرس دبیرخانه کنگره: زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک، تلفن: 24354506-024، دورنگار: 33052435-024،                                                  آدرس الکترونیکی: soilcong16@znu.ac.ir


ارسال شده در مورخه: 22-03-1397

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

تغییر تاریخ امتحانات

قابل توجه دانشجویان محترم

   

نخستین دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی فارغ التحصیل شد.

روز دوشنبه 19 شهریور 1397 جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مریم مرتضایی‌فر برگزار شد.

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

نخستین دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی فارغ التحصیل شد.