خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک - دانشکده علوم
عنوان: Evolutionary Dynamics on complex networks  عنوان: Evolutionary Dynamics on complex networks

             

ارائه كننده:  سوزان فرهنگ       دانشجوي رشته: فیزیک

اساتید راهنما: دکتر امیرحسین درونه از دانشگاه زنجان و دکتر محمد کهن دل از دانشگاه واترلو کانادا

استاد مشاور: دکتر مولاداد نیکبخت از دانشگاه زنجان

مكان : سالن سمینار دانشکده علوم       تاريخ :  29/3/97     روز:  سه شنبه    ساعت:  16-14

 


ارسال شده در مورخه: 20-03-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

"خوانشی تحلیلی از دیدگاه فرا طبیعت گرایانه ملا صدرا در باب معانی زندگی بر اساس آراء کاتینگهام " (26-01-1398)

   

جلسه دفاع از پايان نامه گروه فیزیک

دید نجومی سایت و محفظه تلسکوپ 3.4 متری طرح رصدخانه ملی ایران (04-12-1397)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

غربال گری ارقام و لاین های مختلف لوبیا نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و بررسی بیان ژن های مرتبط . . . (29-11-1397)

   

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق

نقدی بر اخلاق بدون الهیات در اندیشه نیچه (29-11-1397)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم