خانه  :: اساتید  :: اخبار

کتاب آقایان
دکتر بادسار و دکتر کرمی دهکردی از اساتید گروه ترویج منتشر گردیدکتاب کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش های اجتماعی و توسعه روستایی توسط آقایان دکتر محمد بادسار و دکتر اسماعیل کرمی دهکردی از اساتید گروه ترویج دانشکده کشاورزی منتشر گردید. کسانی که مایل به تهیه کتاب می باشند می توانند به جهاددانشگاهی روبروی سلف مرکزی مراجعه فرمایند.


ارسال شده در مورخه: 02-03-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

به عنوان پایان نامه برتر کشور (14-02-1398)

   

کتاب سازه های دریایی پیشرفته

منتشر گردید (03-02-1398)

   

چاپ دو عنوان کتاب

توسط اساتید دانشکده علوم (03-02-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

تجلیل از دانشجویان پژوهشگر و فناور برگزیده استان