خانه  :: اساتید  :: اخبار

کتاب آقایان
دکتر بادسار و دکتر کرمی دهکردی از اساتید گروه ترویج منتشر گردیدکتاب کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش های اجتماعی و توسعه روستایی توسط آقایان دکتر محمد بادسار و دکتر اسماعیل کرمی دهکردی از اساتید گروه ترویج دانشکده کشاورزی منتشر گردید. کسانی که مایل به تهیه کتاب می باشند می توانند به جهاددانشگاهی روبروی سلف مرکزی مراجعه فرمایند.


ارسال شده در مورخه: 02-03-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

کتاب آقایان

دکتر بادسار و دکتر کرمی دهکردی از اساتید گروه ترویج منتشر گردید

   

کتاب آقای دکتر نوروزیان با عنوان

مبدل های الکترونیک قدرت برای ریزشبکه ها منتشر شد

   

کتاب اصول و مبانی شطرنج، تالیف آقای دکتر جبار سیف پناهی

از اساتید گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی منتشر گردید

   

ثبت نام دانشجویان از تاریخ

97/04/05 لغایت 97/05/15 از طریق سامانه سینا sina.bmn.ir

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان برگزار می کند