خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوهعنـوان: تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از مواد مدرج تابعی (هدفمند) شامل چندین جاذب با میرایی کسری

ارائه كننده : سهراب سپهری امین       دانشجوي رشته: ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

استاد راهنما: دکتر رضا تیموری فعّال

مكان : سالن کاوه (دانشکده معدن)          تاريخ : 05/03/97 روز: شنبه    ساعت: 14:00-12:30


ارسال شده در مورخه: 02-03-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم

سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه شیمی- دانشکده علوم

باعنوان: سنتز و شناسایی مشتقات فنولی در حضور کاتالیزگر مس‌فریت و بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی آن‌ها

   

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فیزیک - دانشکده علوم

باعنوان انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای تناوبی خطی و غیرخطی

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم