خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوهعنـوان: تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از مواد مدرج تابعی (هدفمند) شامل چندین جاذب با میرایی کسری

ارائه كننده : سهراب سپهری امین       دانشجوي رشته: ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

استاد راهنما: دکتر رضا تیموری فعّال

مكان : سالن کاوه (دانشکده معدن)          تاريخ : 05/03/97 روز: شنبه    ساعت: 14:00-12:30


ارسال شده در مورخه: 02-03-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه رساله دکتری مهندسی کامپیوتر

یادگیری تقویتی چند عامله در فضای حالت و... 16 تیر سالن کاوه (12-04-1398)

   

جلسه دفاعیه رساله دکتری مهندسی مکانیک

طراحی جاذب ارتعاشی میرای بهینه ...10 تیر سالن کاوه (09-04-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان: نقشه‌برداری رقومی خاک با استفاده از داده‌های جديد برای تعميم در مقياس منطقه‌ای (03-04-1398)

   

جلسه دفاع از رساله­ ی دکتری شیمی

باعنوان سنتز برخی مواد زیست فعال حاوی نیتروژن و اعتبار سنجی روش‌های ارزیابی آنها در شکل‌های دارویی (28-03-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری