خانه  :: اساتید  :: اخبار

نظرخواهی طرح ترافیک سواره و پیاده دانشگاه
نظرخواهی طرح ترافیک سواره و پیاده دانشگاهنظرخواهی طرح ترافیک سواره و پیاده دانشگاه

 

همکاران محترم دانشگاه

با سلام و احترام

با توجه به کثرت روز افزون ورود خودروهای شخصی به دانشگاه که ظرف سالهای اخیر موجب تراکم شدید و غیر قابل قبول به ویژه در محدوده پارکینگ زون مرکزی دانشگاه، بی نظمی فیزیکی و بصری در پارک خودروها و تداخل پر خطر تردد پیاده و سواره در زون مذکور گشته است، مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه در حال بررسی مسئله و امکان سنجی راهکارهای عملی تعدیل نسبی وضعیت ناخوشایند موجود از سالیان پیش تا کنون بوده است.

نظر به اهمیت موضوع ترافیک داخلی دانشگاه از لحاظ ایمنی و امنیت همکاران، دانشجویان و مراجعین، بهبود وضعیت بصری و منظر زون مرکزی به عنوان عاملی مهم در حفظ آرامش روانی و نیز تعدیل و بهینه سازی استفاده از خودروی شخصی به عنوان وسیله رفاهی در کنار تشویق عمومی به پیاده روی برای افزایش تحرک جسمانی و حفظ سلامت، طرح اولیه ی توسعه و تکمیل پیاده راههای زون مرکزی و جابجایی تدریجی پارکینگهای محدوده ی مذکور که کلیات آن به تصویب هیات رئیسه محترم دانشگاه رسیده است به پیوست جهت بررسی و دریافت بازخوردهای مکتوب همکاران گرامی به حضور ارائه می گردد.

روشن است که اجرای طرحهای توسعه ی کالبدی بدون مشارکت فعال گروهها و عوامل مختلف یک جامعه، همفکری و همدلی و نقد مشفقانه، ارائه نظرات واقع بینانه با نظرداشت امکانات و محدودیتها و نیز اعمال بی ملاحظه قوانین موضوعه همراه با آموزش، فرهنگ سازی و توسعه ی متناسب زیر ساختها بی حاصل بوده و اغلب زیان بار نیز هستند.

این طرح نیز بدون عبور از جریان تفکر نقادانه و البته بدون تغییر رویکرد عام نسبت به حقوق و مسئولیتهای شهروندی در قبال خود و دیگران، نوع نگاه به مفهوم رفاه، سلامت، آرامش و امنیت خصوصی و عمومی، تمکین خودخواسته به ضوابط قانونی، پیگیری اصلاح قوانین ناقص و اصلاح و بهبود رفتارهای ضابطین در بازه های تعریف شده و نظارت منطقی و مستمر بر فرآیندهای اجرای امور توسط نمایندگانی با صلاحیتهای ذیربط ناممکن و بلکه مضر خواهد بود. بنابراین با دانستن این مهم که دانشگاه باید محیطی ایمن برای مدل سازی تعاملات مفید انسانی و فضایی برای شالوده ریزی و افزایش و باروری سرمایه ی اجتماعی باشد، مستدعی است با ارائه نظرات مستدل خویش به صورت کتبی در اجرای هر چه بهتر طرح یاریمان نمایید.

                    با تشکر

             مهدی مقیمی

  مدیر امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی


ارسال شده در مورخه: 01-03-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

ساعت کار در ماه مبارک رمضان و تابستان 98

مرخصی های فوق العاده تابستان (14-02-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

برنامه ساعات کاری و تعطیلات در تابستان سال 97