خانه  :: اساتید  :: اخبار

بن حواله خرید
توزیع بن حواله خرید از فروشگاه های طرف قراردادتوزیع بن حواله خرید از فروشگاه های طرف قرارداد

بنهای جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهت خرید اقساطی از فروشگاههای طرف قرارداد برای کلیه همکاران دانشگاهی آماده توزیع می باشد.

بنها  در یک جلد 25 برگی 2/000/000ریالی  جمعا بمبلغ 50/000/000ریال میباشد.

دارندگان بنها میتوانند درطول سال از فروشگاههای طرف قرارداد خرید نمایند.

(بنهای فوق مشمول خرید لوازم خانگی نمی باشد.جهت خرید لوازم خانگی و مبلمان حواله صادر میشود)همکاران محترم جهت دریافت حواله به تعاونی مصرف مراجعه نمایند.

توضیحات:

1-تعداد اقساط با توجه به نوع قرارداد با فروشگاهای مربوطه میباشد.

2-جهت  تحویل بنها ،میزان بدهی متقاضی مد نظر بوده ،ودر صورت وجوداقساط معوق و یا بدهی بیش از حد مجاز به تعاونی ،بن تحویل نمیگیرد.

 3- جهت دریافت بنهای فوق معرفی یکنفرضامن همکار(رسمی-پیمانی-قراردادی)الزامیست.

4-جهت کسب اطلاعات بیشتربا تعاونی مصرف با شماره تلفن های 02433052364-02433052229 تماس حاصل فرمائید.

5- لیست فروشگاههای طرف قراردادرا از تعاونی مصرف پایگاه خبری دانشگاه-اتوماسیون اداری دریافت نمائید.

هیئت مدیره تعاونی مصرف

کارکنان دانشگاه زنجان


ارسال شده در مورخه: 01-03-1397

آخرين اخبار با موضوع: شرکت تعاونی مصرف کارکنان

گوشت گرم بوقلمون

ثبت نام گوشت گرم بوقلمون بدون آنتی بیوتیک

   

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم شركت تعاوني مصرف کارکنان دانشگاه زنجان

   

بن حواله خرید

توزیع بن حواله خرید از فروشگاه های طرف قرارداد

   

لیست فروشگاه های طرف قرارداد

لیست فروشگاه های طرف قرارداد جهت خرید اقساطی

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
شرکت تعاونی مصرف کارکنان

انعقاد قرارداد با مجموعه کاروانسرا سنگی