خانه  :: اساتید  :: اخبار

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم شركت تعاوني مصرف کارکنان دانشگاه زنجانآگهي دعوت مجمع عمومي عادي  نوبت دوم

 شركت تعاوني  مصرف کارکنان دانشگاه زنجان 

تاريخ انتشار : 97/02/24

بنا به تصميم هيات مديره شركت جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول  مصرف کارکنان دانشگاه زنجان   در تاريخ 97/03/09 روز چهارشنبه ساعت 14 بعد از ظهر در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان تشكيل خواهد گرديد .

 لذا بدينوسيله از كليه اعضاي شركت دعوت مي شود در تاريخ و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور بهم رسانند و يا وكلاي خود را با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع از بين اعضاء يا خارج از اعضاي شركت معرفي نمايند .

دستور جلسه :

1-ارائه گزارش توسط هیئت مدیره در رابطه با عملکردشرکت تعاونی در سال1395و1396

2- ارائه گزارش توسط بازرس در رابطه با عملکرد هیئت مدیره وصورتهای سال 1395و1396

3- طرح و تصویب در خصوص صورتهای مالی سال 1395و1396

4- تصمیم گیری در خصوص سود و زیان سال1395و1396

5-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1397

 

 

هیأت مديره شركت تعاونی

 

مصرف کارکنان دانشگاه زنجان


ارسال شده در مورخه: 01-03-1397

آخرين اخبار با موضوع: شرکت تعاونی مصرف کارکنان

نعناع فلفلی

فروش محدود نعنا فلفلی تازه کاملا ارگانیک ،چین بهاره ، تولیدی پژوهشکده دانشگاه (26-03-1398)

   

فروشگاه های طرف قرارداد تعاونی مصرف

فروشگاه های طرف قرارداد تعاونی مصرف جهت خرید اقساطی (11-03-1398)

   

اطلاعیه شیر

افزایش نرخ شیر مزرعه آموزشی (09-03-1398)

   

فروش های ویژه آخر سال

فروش های ویژه آخر سال تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان (20-12-1397)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
شرکت تعاونی مصرف کارکنان

انعقاد قرارداد با مجموعه کاروانسرا سنگی