خانه  :: اساتید  :: اخبار

گروه فیزیک برگزار می کند
سخنرانی آقای دنیل پین، دانشجوی دکتری از دانشگاه ماینز آلمان با موضوع اطلاعات کوانتومی با یون های به دام افتادهسخنرانی گروه فیزیک دانشگاه زنجان
عنوان سمینار: اطلاعات کوانتومی با یون های به دام افتاده
زمان: شنبه 8 اردیبهشت، از ساعت 1 تا 2
مکان: سالن سمینار دانشکده ی علوم

از همه ی علاقه مندان دعوت می کنیم در این سمینار، که آقای دنیل پین، دانشجوی دکتری از دانشگاه ماینز در آلمان، آن را ارائه خواهند کرد، شرکت فرمایند.

Quantum Information with Trapped Ions

 Starting with a general introduction and a motivation for doing quantum information research, I will present the work that we do in Mainz, Germany with our segmented ion trap. We trap single ions or small crystals of Ca-40 in a Paul trap[1]. Using voltage ramps on the different segments we can split, merge, swap, and move these crystals[2,3]. In the quantum information framework every ion forms a single qubit. This gives us a fully reconfigurable register of qubits, which is the basis for a scalable quantum computer[4]. To be able to perform any quantum algorithm, we need a universal set of gates. In our case we use Raman transitions as single qubit operations and a geometrical phase gate as a mechanism to create entanglement between qubits[5]. Using this method we have created a 4-ion GHZ state with a fidelity of 94.4(3)%[6]. 

Literature:
 
[1] Ruster, T. et al. A long-lived Zeeman trapped-ion qubit. Appl. Phys. B 122, 254 (2016). 
[2] Ruster, T. et al. Experimental realization of fast ion separation in segmented Paul traps. Phys. Rev. A 90, 033410 (2014). 
[3] Kaufmann, H. et al. Fast ion swapping for quantum information processing. Phys. Rev. A 95, 052319 (2017).  
[4] Schaetz, T. et al. Towards a scalable quantum computer/simulator based on trapped ions. Appl. Phys. B 79, 979-986 (2004). 
[5] Leibfried, D. et al. Experimental demonstration of a robust, high-fidelity geometric two ion-qubit phase gate. Nature 422, 412-415 (2003). 
[6] Kaufmann, H. et al., Scalable Creation of Long-Lived Multipartite Entanglement, Physical Review Letters 119, 150503 (2017).


ارسال شده در مورخه: 06-02-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفتر همکاریهای علمی بین المللی

گروه فیزیک برگزار می کند

سخنرانی آقای دنیل پین، دانشجوی دکتری از دانشگاه ماینز آلمان با موضوع اطلاعات کوانتومی با یون های به دام افتاده

   

نشست علمی گروه فلسفه

سخنرانی پرفسور زیچینگ فانگ عضو آکادمی علوم چین

   

گروه عمران با همکاری دفتر همکاری های علمی بین المللی برگزار می کند

سخنرانی علمی آقای دکتر محمد رضا سلطانی از دانشگاه clemson آمریکا

   

سمینار بین المللی

ارائه سمینار بین المللی زمین شناسی اسلواکی در دانشگاه زنجان

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر همکاریهای علمی بین المللی

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه دیپونگرو